ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Ürünlerimizin kullanımından çöpe atılmasına kadar, etkinliği sürekli iyileştirilen ISO14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ şartlarını yerine getirerek,

 

• Kuruluşumuzun iç ve dış bağlamlarıyla paydaşlarının beklentilerine uygun sratejik amaçlarını destekleyen hedeflerine bir çerçeve oluşturarak

 

• Kaynakların ve enerji kullanımının şirket çalışmalarımızın sonucu olarak, çevresel etkilerin, sürekli azaltılmasını amaçladık..

 

• Çevresel zararlara sebep olan kazaları önlemek için bütün gerekli ölçümleri uygulayacağız ve bu tip kazaların etkilerinin azaltılmasını sağlayacağız

 

• Çevresel politikamızın verimli yürütülmesini sağlamak için, ISO 14001’e uygun çevresel yönetim sistemimizi dokümante edip; devamını sağlayarak sürekli geliştireceğiz .

 

• Çevre amaçlarının ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için gereken teknik ve yapısal işlemleri düzenli uygulayıp, gözleyeceğiz ve kirlenmenin önlenmesini sağlayacağız.

 

• Kendi çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki Çevresel Koruma yasa ve yönetmeliklerine uyacağız. İlgili kamu kurum ve yetkilileriyle işbirliği içinde birlikte çalışacağız..

 

• Çevre bilincine uygun davranmak, bütün çalışanlarımızın görevinin bir parçasıdır. Çevresel korumanın her seviyesine uygun olarak çalışanlarımız arasında sorumluluk bilincini yetiştirmek ve yaymak yönetimin sürekli vazifesidir.

 

• Mümkün olduğunca, kendimizin olduğu kadar, çevresel rehberliğimizle uyumlu çalışmak için,  tedarikçilerimizi  de yönlendireceğiz.

 

• Çevresel  çalışmalarımızın ve bu alandaki başarılarımızın sonuçlarını  içeren Yıllık Çevresel sonuçlarımız, ilgilenen organlara uygunca yayınlanacaktır. Ayrıca, ürünlerimizin çevreyle uyumlu kullanımı için bilgileri müşterilerimize sağlayacağız.